BRICís als voortrekkers

In een veranderende wereld zijn steeds nieuwe economieŽn in opkomst. Nog vormen de VS de belangrijkste economische macht, maar Japan is haar tweede plaats inmiddels kwijtgeraakt. Dit nummer van Geografie toont de ontwikkelingen in een aantal van de aanstormende economische machten: de BRICís.

In betrekkelijk korte tijd is de term BRICís in zwang gekomen, een acroniem dat oorspronkelijk stond voor BraziliŽ, Rusland, India en China, vier landen die in de 21e eeuw een zeer belangrijke plaats hebben verworven op het mondiaal-economische podium. De BRICís worden ook wel beschouwd als de voortrekkers van een grotere groep opkomende landen (Emerging Countries of Emerging Markets).

Het rapport The World in 2050 van PriceWaterhouse Coopers uit 2008 spreekt in dit verband al over de Emerging Seven (E7), een groep met de vier oorspronkelijke BRIClanden ťn Mexico, IndonesiŽ en Turkije. De schattingen in dit rapport wijzen uit dat de economieŽn van de E7 tegen 2050 wel eens 50% groter kunnen zijn dan die van de oude economische grootmachten, de G7: Canada, Duitsland, Frankrijk, ItaliŽ, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wellicht is dat moeilijk voor stelbaar, maar terugkijkend was de inmiddels gerealiseerde groei van de opkomende economieŽn dat ook.

(...)

Aan de hand van bijdragen van respectievelijk Leo van Grunsven, Paul van Lindert en Guus van Westen wordt in dit nummer van Geografie het zoeklicht gericht op de veranderende structuurkenmerken van China, BraziliŽ en India. Drie landen die een snelle groei achter de rug hebben, maar gerealiseerd op verschillende wijzen en onder uiteenlopende omstandigheden. De problemen die zij thans moeten aanpakken, zijn ook bepaald niet dezelfde. De drie landenbeschouwingen worden aangevuld met een artikel van Johan Borchert over de veroverring van China door buitenlandse detailhandel en van Wouter Jacobs en Lee Pegler over Manaus, boomtown in het Braziliaanse Amazonegebied. Na de zomer is er in Geografie meer aandacht voor de BRICís. Dan kijken we naar Rusland en volgt er een artikel waarin niet enkel een terugblik op de ontwikkeling van de BRICís wordt gegeven, maar waarin tevens wordt vooruitgeblikt: hoe gaat het verder met de BRICís en de Emerging Markets?

 

Dit een fragment van het inleidende artikel ĎBRICís als voortrekkersí. Het hele artikel is te lezen in Geografie 6 van 2012.

Auteur: Otto Verkoren.
Om toegang te krijgen tot het volledige artikel moet u zijn ingelogd.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Alleen abonnees van Geografie kunnen inloggen. Uw gebruikersnaam is (een afgeleide van) uw achternaam. Het wachtwoord is bij de eerste keer inloggen uw abonneenummer. U kunt het wachtwoord indien gewenst na inloggen aanpassen.
Heeft u problemen met inloggen? Stuur uw vraag naar web@geografie.nl.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Geografie.